Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Na ceste domov, daj nám silu ...

Opäť je tu veľká noc, ktorá sa stala pre nás vyslobodením a novým zrodením. Raz a navždy Ježišova smrť zmenila náš vzťah s Bohom a dala každému človeku nádej vo večný život. On niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil. Bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti a jeho ranami sme uzdravení (Iz 53, 4-5). Ježišove utrpenie dáva zmysel aj nášmu utrpeniu, len s vierou dokážeme byť trpezliví, keď sa my sami stretneme s utrpením. Ježišove zmŕtvychvstanie je pre nás nádejou, že Boh vzkriesi aj naše telo a je nádejou v stretnutie s tými, ktorých sme milovali a už tu nie sú ...

Od nás sa očakáva niekedy veľmi málo, len mu dovoliť pôsobiť v našom živote. Aj keď život prináša ťažkosti a bolesť, s Ježišom sa nemáme dôvod báť zajtrajška. Zoberme každý svoj menší ži väčší kríž a vykročme s ním. Životné príbehy s Ježišom sa končia vždy dobre.

Veľká noc je posolstvom veľkej lásky a nádeje. Lásky Boha ku každému z nás a nádeje ktorá plynie z tejto veľkej lásky ...

Požehnané Veľkonočné sviatky praje

G-Rádio

(17.03. 2008)