Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Boh sa s tebou chce rozprávať

Načo sa mám modliť? Boh aj tak vie, čo potrebujem, a vie to dokonca oveľa lepšie ako ja. Ak predsa len modliť sa, ako sa to robí? A čo je to vlastne modlitba? Prinesie mi viac úžitku než nejaká modlitba dobrá kniha s kresťanskou tematikou, kvalitný gospel, vychytená kresťanská akcia? V nádeji, že to pomôže zaplniť tvoju vnútornú prázdnotu, skúšaš všeličo. Pritom je to také jednoduché. Jedine Boh môže naplniť tvoje najhlbšie vnútro - žiadne umenie, práca, šport, pôžitok, žiadna vec na tomto svete, dokonca ani žiaden človek to nedokážu. Boh má moc naplniť všetky tvoje túžby úplne. Tento Boh sa chce s tebou osobne stretnúť na modlitbe, chce sa s tebou rozprávať.

Prečo?

Boh ťa miluje. Nesmierne mu na Tebe záleží: poslal svojho jediného Syna Ježiša, aby zomrel namiesto teba. Záleží mu na tom, aby si bol šťastný, oveľa viac, ako na tom záleží tebe. On je ten, kto prichádza k tebe v komunikácii prvý, keď posiela na zem svoje Slovo - Ježiša, a čaká na tvoju odpoveď.

Boh je osoba. Keďže je Boh osoba, treba s ním budovať vzťah ako s priateľom. Ako budovať svoj vzťah s Bohom? Ako každý vzťah: venuj mu svoj čas. Mnohým úspešným ľuďom sa rozpadajú rodiny, pretože investovali takmer všetok svoj čas iba do práce. Vyhraď si pravidelný čas, ktorý bude patriť len tebe a Bohu. Bude to 15-20 minút? Hodina? Je to na tebe. V živote sa za všetko platí. Za osobný vzťah s Bohom sa platí časom stráveným s Ním na osobnej modlitbe.

Čo sa mám modliť?

Buď úprimný. Modlitby Otče náš, Zdravas a Sláva Otcu, sa modli, no akokoľvek hodnotné sú, ony ti nebudú stačiť. Iba nimi osobný vzťah s Bohom ako so svojím priateľom nevybuduješ. Prečo? Pretože priatelia si povedia, o čom rozmýšľajú, po čom túžia, čo ich trápi a na čo sa tešia. Boh chce všetko toto počuť od teba. Povedz mu to, vyslov to. Otvorene a nahlas. On ťa miluje, jeho to nikdy neprestane baviť počúvať.

Buď vďačný. Poďakuj Bohu za to, čo máš a čo si zažil: za prácu, jedlo, priateľov, rodičov, za prázdniny, školu, dovolenku. Maj otvorené oči pre Jeho dary pre teba, nech ti nezovšednejú - každý z nich je zázrak.

Chváľ Ho. On je hoden každej chvály a žiadna z nich neobsiahne Jeho veľkosť. Povedz Bohu: Si Veľký, Krásny, Svätý, Čistý, Múdry Boh, Obrovský vo svojej láske. Daj Bohu tie najkrajšie mená, lebo toto je podstatou chvály: povedať Bohu, čím On je a čím On je pre Teba.

Vzývaj Svätého Ducha. Popros ho, aby vstúpil do tvojej modlitby, aby to bol On, kto sa bude v tebe modliť. Pozvi ho do situácii, ktorým nerozumieš, aby ti dal múdrosť. Pozvi ho do svojho vnútra, aby ťa naplnil a zmenil, dovoľ mu naplniť každú oblasť tvojho života svojou prítomnosťou, On to urobí.

Čítaj si Božie slovo. Najlepšie nahlas a postupne, počnúc Novým zákonom kapitolu po kapitole. Čerpaj z tohto prameňa živú vodu na každý svoj deň. Vždy bude plný a vždy čerstvý tento prameň. Vždy pripravený pre teba, aby si sa mohol napiť. V Božom slove je prítomný sám Boh, ktorý má moc hovoriť do tvojej konkrétnej životnej situácie úplne konkrétnym spôsobom a ktorý ju môže zmeniť.

Pros. S vedomím, že dostaneš všetko, o čo poprosíš Nebeského Otca v mene Ježiš, pros o to, na čo máš vieru. A Boh ti dá všetko, čo potrebuješ, lebo ťa miluje.

Buď tvorivý. Použi pri modlitbe hudbu, tanec, alebo hoci aj maľovanie. Boh ti dal telo aj na to, aby si sa ním modlil.

Odpusti. Keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, vraví Ježiš. On nepozná kompromisy, jeho príkaz je jasný: odpusti. Vyslov odpustenie tomu, kto ti ublížil alebo o kom si myslíš, že ti ublížil, a žehnaj mu, čiže v Ježišovom mene mu želaj dobré veci. Urob to ako úplne prvú vec vo svojej modlitbe, až potom môžeš ZAČAŤ s modlitbou. Ak to neurobíš, povedzme si to otvorene: zbytočne si prišiel o kúsok svojho drahocenného času.

Na záver malé osobné svedectvo. Som v spoločenstve, kde sa modlíme každý deň jednu hodinu, s bibliou - Božím slovom, modlíme sa nahlas, každý vo svojom súkromí. Mám nespočetné množstvo osobných skúseností, keď Boh vypočúva moje prosby konkrétnym spôsobom. Môj život je dobrodružstvom s Bohom, ktorý ma našiel na mojej životnej ceste, zdvihol ma z môjho prachu a dáva mi nádej, pokoj a radosť pre každý deň môjho života.

Boh pozýva aj teba k hlbokej osobnej skúsenosti s Jeho láskou cez stretnutie s Ním na tvojej osobnej modlitbe. Chce sa ti dať poznať ako Boh, ktorý ťa miluje. Prijmeš toto jeho pozvanie?

autor: M. Š., (10.07. 2007)