Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Gospelové rádio sa s Vami lúči

Milí poslucháči a priaznivci G-Rádia

Po 10 rokoch existencie nášho a veríme, že aj Vášho rádia, Vám neradi prinášame informáciu, že sa jeho vysielanie blíži k svojmu ukončeniu. Cieľom rádia bolo prinášať radostné posolstvo evanjelia a to prostredníctvom kresťanských piesní. Naše rádio bolo zamerané výlučne na kresťanských domácich a zahraničných autorov. Snažili sme sa dať priestor aj úplne novým autorom. Ako sa nám to podarilo, je na Vašom posúdení.

Rádio od svojho začiatku fungovalo na nekomerčnej báze, bez reklám vo vysielaní, financované bolo z 10-tkov majiteľa rádia a občasných darov od Vás poslucháčov.

Náklady na rádio nám v priebehu 10 rokov stále rástli, okrem pravidelného nákupu nových titulov do rádia, sme hradili poplatky za webhosting, domény, streamovanie vysielania, náklady na servre a podstatnú časť mesačných nákladov predstavovali autorské poplatky uhrádzané Slovenskému ochrannému zväzu autorov (SOZA). Rádio od svojho začiatku až do konca roku 2008 ročne hradilo SOZE 474 Eur s DPH, od roku 2008 až do 31.9.2016 to bolo 573,60 Eura s DPH ročne. Od 1.10.2016 nám SOZA vypovedala zmluvu s odôvodnením, že začal platiť nový cenník a v prípade, že chceme ďalej vysielať musíme uzavrieť so SOZA novú licenčnú zmluvu. Podľa nového sadzobníka, ktorý je možne nájsť na stránke SOZA tu, by sme mali platiť SOZE ročne za autorské práva 1800 Eur s DPH. Ide o viac ako 300% nárast cien, čo je pre nás už neúnosné. Ani viac ako po mesačných rokovaniach, sa nám nepodarilo so SOZA dohodnúť na žiadnej úľave, nepomohli ani argumenty, že cieľom rádia je práve podpora menšinového žánru a že rádio nefunguje na komerčnej báze.

Veríme, že všetky poplatky, ktoré sme za toto obdobie uhradili (viac ako 5000 Eur) sa dostali nazad ku Vám - kresťanským autorom. V prípade, že potrebujete informácie o tom, kedy sme Vás v rádiu hrali, poskytneme vám úplnú súčinnosť.

Ďakujeme Vám za Vašu priazeň počas skoro 10 rokov.

autor: G-Rádio , (16.10. 2016)