Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Všetko najlepšie G-Rádio!

Milí priatelia gospelovej hudby, 1. júla sa naše G-Rádio dožíva 8. roku svojho života. Hudba v sebe nesie zvláštne poslanie, rozveseľuje srdce a povznáša ducha k hodnotám. Pomáha človeku rozširovať srdce a prežívať výnimočné i všedné chvíle ešte intenzívnejšie. Radi by sme Vám za tím G-Rádia vyjadrili vďačnosť, že navštevujete našu stránku a počúvate G-Rádio, a tým dostáva naša práca zmysel.

Za posledný rok sme spestrili ponuku skladieb o takmer 350 nových. V tomto roku sme upravili spôsob výberu piesni do playlistu, s cieľom púšťať častejšie piesne rýchlejšie a dynamickejšie. Raz mesačne pokračujeme aj vo vysielaní relácií G-Novinky o novinkách na gospelovej hudobnej scéne zaradených do vysielania.

Počas leta máte opäť možnosť zapojiť sa do súťaže o najkrajšiu fotografiu, ktorej autor bude na konci prázdnin ocenený hudobným darčekom. Zároveň Vás chceme poprosiť, aby ste nám Vaše postrehy, nápady a tipy ku štruktúre a ponuke hraných skladieb, ale aj iné pripomienky ku zlepšeniu vysielania zasielali na adresu: gradio@gradio.sk. V prípade, že by ste radi podporili vysielanie nášho rádia aj finančne, máme k dispozícii číslo účtu: 12678820/5200.

Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, podporu a priazeň!

autor: G-Rádio , (01.07. 2013)