Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Naše prvé narodeniny

Milí naši poslucháči,

možno ste si všimli, že už prešiel rok ako sme začali naše internetové vysielanie. Testovacie vysielanie sme spustili presne 01. 07. 2006 o 00:25 hodine, "ostrú" prevádzku o dva mesiace neskôr. Rozhodli sme sa, že si toto výročie pripomenieme a zároveň sa vám prihovoríme.

Určite ste si položili otázku kto sme, čo robíme a prečo to robíme? Sme zatiaľ malá skupinka ľudí, z ktorých každý má svoje zamestnanie. Rádiu sa venujeme hlavne v našom voľnom čase. Náklady na prevádzku web stránky a vysielania hradíme rovnako zo svojich zdrojov.

"Kto spieva, dvakrát sa modlí", toto je hlavná myšlienka, z ktorej vychádzame. Naším cieľom je orientovať sa hlavne na hudbu. Chceme pôsobiť ako "hudobné rádio", i keď v budúcnosti by sme radi obohatili naše vysielanie aj o relácie s hovoreným slovom.

Často je počuť, že gospelová hudba nie je až tak kvalitná ako "komerčná", čo si však nemyslíme a budeme sa snažiť vás o tom presvedčiť. Vo svete existuje veľa gospelových hudobných žánrov a hudobníkov, ktorí tvoria hudbu v porovnateľnej, ba aj lepšej kvalite ako je bežná komerčná hudba. Slovenská gospelová scéna zažíva obrodu a viacero interpretov dokázalo, že dobrý gospel sa robiť dá. Nehovoriac o tom, že táto hudba má ďalší veľký rozmer: rozpráva o Bohu, o jeho láske, milosrdenstve, nádeji, pomoci.... upozorňuje na hodnoty, dáva návod ako správne žiť... Gospel ako hudobné umenie dokáže vyjadriť hĺbku osobného vzťahu človeka s Bohom. Toto všetko vám chceme cez naše rádio sprostredkovať.

Pri vzniku rádia sme si dali záväzok obmedziť v jeho vysielaní komerčnú reklamu. Reklama na nás striehne z televízie, rádia, poštovej schránky, z ulice ... sme ňou už presýtení.

Okrem dobrej hudby by sme vám radi na našej stránke priniesli informácie o kresťanských akciách, zamyslenia, recenzie CD, DVD, kníh ...

Naším prvoradým cieľom je však rozšíriť vysielanie o vyššie rýchlosti, a tým vám zabezpečiť dobrú kvalitu vysielanej hudby. Tento zámer je však finančne dosť náročný, za prípadnú pomoc sme vopred vďační.

V prípade, že máte záujem podeliť sa s nami o zamyslenie, článok, recenziu ... alebo dobre mienenú radu či nápad, neváhajte a napíšte nám na adresu gradio@gradio.sk, ďakujeme.

Chceme poďakovať už za prejavený záujem, podnetné pripomienky, ako aj autorom článkov za ich príspevky a Katke za pekné fotky :).

Požehnaný deň praje tím G-Rádia

(29.06. 2007)