Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Kríž je znakom spásy!

Kríž je znakom spásy! Známa pôstna pieseň, jej názov nám doslovne a úplne hovorí, čo pre nás kresťanov znamená kríž. V časoch Rímskeho impéria bol kríž nástrojom potupy, odsúdenia, smrti pre zločincov tej doby. Tieto kríže z odsúdenými, ukrižovanými zločincami stáli vedľa ciest pre výstrahu. Pre nás kresťanov kríž je víťazným znakom.

Na dreve kríža sa udiala naša spása, naše vykúpenie, naše dejiny spásy. Na ňom bolo pribité presväté telo nášho Pána Ježiša Krista. Pán Ježiš poslušne a z hlbokou pokorou a veľkou láskou objal kríž, dal si ho na ramená a niesol ho krížovú cestou na Kalváriu. Toto drevo kríža bolo pokropené jeho presvätou krvou, na ktorom zomrel za nás. Kríž bol naozaj ťažký, veď niesť na ňom všetky viny, hriechy sveta bolo nemysliteľné a Pán Ježiš to do poslednej kvapky krvi učinil.

Pán Ježiš nám svojím krížom ukazuje ako máme niesť svoj kríž a ako máme Pána Ježiša nasledovať. Nech nám v tom pomáha i toto obdobie, Veľký týždeň a najmä Veľký Piatok, kedy sa udiali naše dejiny spásy. Pane Ježišu z celého srdca Ti ďakujeme za Tvoj kríž a za Tvoju spásu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami všetkými!

autor: Peter Chudják, (03.04. 2012)