Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Vianoce menia ľudské srdcia...

Jedna vianočná legenda hovorí o anjeloch, ktorí spievali pri jasličkách malému Ježišovi. Malý anjel v túto sviatočnú noc odmietol spievať. Veľmi skoro si to všimol anjel, ktorý dirigoval anjelský zbor. „Prečo nespievaš?“, spýtal sa ho. „Spievam, ale prestanem vždy po prvej časti: Sláva Bohu na výsostiach...“ „Ale prečo?“, pýta sa dirigent.

Mladý rebel odpovedá: „Pretože druhá časť nie je pravdivá! Pozri sa na zem. Všade vojny, násilie, hádky, nedorozumenia. Dokonca i svätá rodina zakúsila mnoho nelásky a nepohostinnosti v túto presvätú noc.“ „Áno, máš pravdu,“ priznáva anjel dirigent, „ale práve v dnešnú noc Boh posiela svojho Syna, aby priniesol ľuďom lásku, odpustenie a ochotu vzájomne si pomáhať. Preto spevom prajeme ľudom všetko dobré.“ Legenda končí, malý anjel začína spievať a odpoveď múdreho anjela – dirigenta povzbudzuje aj nás.

Občas sa aj ja pýtam ľudí, či sa tešia na Vianoce. Odpoveď detí je jednoznačná. Vekom sa však toto nadšenie z nás vytráca. Starosti s prípravami, nakupovanie darčekov, predvianočný zhon, upratovanie... Toto všetko z človeka odoberá energiu. Avšak pohoda sviatočného večera, radosť z prijatých darčekov, šťastie v rodinnom kruhu a mnoho iných vecí dokážu zaceliť všetky „predvianočné nedostatky“. Nakoniec nám v spomienkach ostane len to pekné a príjemné. Hlboké zážitky, ktoré sa vždy spájajú s Vianocami, sú hlavným dôvodom, prečo Vianoce patria medzi tie najobľúbenejšie sviatky.

Cez Vianoce človek zabúda na to zlé, svet sa zrazu stáva iný. Má to svoj dôvod. Boh vstupuje do nášho sveta. Nenecháva nás napospas biede, konfliktom a beznádeji. Stal sa človekom a vstúpil do tohto sveta, aby urobil svet ľudskejším, aby osvetlil jeho temnotu, zahnal chlad a aby otvoril uzavreté ľudské srdcia pre lásku. Ježišovo narodenie v betlehemskej maštali v každom človeku zapaľuje túžbu po ľudskejšom svete, v ktorom je láska silnejšia ako nenávisť.

A tak počas sviatkov spolu s anjelmi radostne spievajme na Božiu slávu a navzájom si poprajme pokoj a šťastie všetkým ľuďom dobrej vôle...

autor: Ľuboš Šípoš, správca farnosti (24.12. 2011)