Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Pohľad na veľkonočnú sviecu

Veľkonočná svieca. Kus odliateho, vyformovaného vosku. Je taká nenápadná, že si ju ani poriadne nevšimnem. A pritom v sebe ukrýva koľko pravdy. Akonáhle sviecu zapálim, tuhý vosk zrazu prehovorí: Ježiš žije! Smrť nemá posledné slovo. Otcova láska je viac ako smrť a dáva nám život bez hraníc. Večný život!

Zoberiem sviecu do rúk a vykročím. Malé svetielko mi osvetlí temné cesty môjho života. V tom okamihu prekonávam strach. Už sa nebojím že do niečoho narazím alebo zablúdim. Vtedy si uvedomím, že On je tým svetlom! Hlavne vtedy, keď v živote hľadám cestu.

Ochladilo sa! Podržím ruku nad plameňom sviece, cítim stúpajúce teplo. Trochu sa ohrejem. Stále túžim po teple, svetle, slnku...

Taká svieca je naozaj dobrá vec! Ale veď toto všetko mi ponúka aj Boh. A ešte viac – svoje priateľstvo, pokoj, odpustenie, lásku... Pri čom nemôžem vnútorne zamrznúť!

Stále kráčam ďalej a svieca sa stále zmenšuje. Rozumiem tomu. To že svieti a hreje má za následok, že pomaly zhára. Taký je dôsledok každej obety! Obety sviece, obety Ježišovej, obety mojej... Ale to je predsa naše poslanie, kvôli tomu sme na tomto svete. Kto to nepochopil, ten je len „neužitočný služobník"!

Malý kus vyformovaného vosku. A pritom ukrýva v sebe koľko pravdy. Aj cez tohtoročné veľkonočné sviatky si to chcem znova uvedomiť! Že sú to sviatky života a horiacich sŕdc, sviatky odvahy a obetavej služby, sviatky pokoja a úprimnej radosti. Práve preto budem spievať vznešené „ALELUJA“!

autor: Ľuboš Šípoš, správca farnosti (31.05. 2007)