Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Rodina – miesto prijatia i možných zranení – čo si vyberieme?

Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo Medzinárodný deň rodiny, pripadajúci na 15. mája. Rodina – slovo, ktoré na nás pôsobí svojou všednou každodennosťou i výnimočnou vzácnosťou. Čo mi napadne, keď ho začujem? Vynorí sa mi v mysli pokojný priestor, kde nájde prijatie a lásku každý jej člen, alebo sa s bolesťou pozastavím nad tým, ako trpí rodina na rozpad, slabosť a nelásku. Pravdou je jedno i druhé. Prečo je však rodina dnes terčom takých útokov a prečo sú také narúšané vzťahy v jej vnútri? Pretože rodina, je zdrojom a pôvodom toho, akí ľudia budú zaradení do spoločnosti, a ako sa spoločnosť bude uberať. Rodina - ako sa hovorí, je základnou bunkou spoločnosti. Keď je bunka zdravá, zdravie sa šíri aj ďalej, ak trpí rodina, má to negatívny dopad na spoločnosť.

Môžeme sa opýtať, čo urobiť preto, aby sa z rodiny šírilo zdravie a pokoj do spoločnosti? Vychádza mi odpoveď, že to isté, čo robíme, keď si chceme zabezpečiť zdravie pre seba. Rodinu potrebujeme živiť porozumením, láskavosťou, pozornosťou, dôverou, nehou, starostlivosťou, ale i prísnosťou a náročnosťou k sebe a k iným, a starať sa o jej potreby, ako sa staráme o seba keď ochorieme. Zdravá rodina je tá rodina, v ktorej má svoje miesto Boh, ktorý je darcom života. Rodina, v ktorej muž a žena vytvárajú podmienky pre prijatie detí ako daru od Boha. Je to rodina, v ktorej je každý člen prijímaný taký aký je, v láske, ale je zároveň pozvaný rozvíjať svoje schopnosti a byť darom pre druhých. Tá rodina je živou a prinášajúcou ovocie, v ktorej sú deti učené vnímať potreby druhých a byť im blízko, zapájať sa do života v rodine, do riešenia situácii, ktoré vznikajú, aby sa mohli aktívne zapájať aj do života spoločnosti.

Žiadna, rodina nie je ideálna a bezproblémová, ale príkladom nám môže byť Svätá rodina, v ktorej nám Svätý Jozef a Panna Mária môžu byť vzorom, ako riešiť aj ťažké situácie, a učiť sa prijímať aj nečakané udalosti a ťažkosti rodinného života, ktoré pod Božou opaterou sú zdrojom posväcovania rodinného života i jej členov.

Voľba, či naše rodiny budú priestorom, živej lásky a prijatia každého člena v jeho schopnostiach i slabostiach, alebo miestom neprijatia, nejednoty a neporozumenia, závisí od toho, nakoľko si otvoríme srdce voči Božej milosti, ktorá žehná rodinám i voči tým, s ktorými tieto rodiny vytvárame.

autor: Viera Jurková, (15.05. 2011)