Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Prinášam vám radosť a pokoj...

Tak ako symbolom Vianoc sú jasle a betlehem, tak k Veľkej noci neodmysliteľne patrí baránok, symbolizujúci obetu. K Veľkej noci patrí aj množstvo zvykov, ktoré sa tradujú z generácie na generáciu a príjemne dotvárajú veľkonočnú atmosféru. Sú to však iba symboly a zvyky, ktoré nemôžu zakryť pravý odkaz sviatkov. Aj keby sa všetky čokoládové vajíčka a figúrky roztopili a všetky voňavky stratili svoju vôňu, ešte stále nepominul dôvod na radosť. Pretože veľkonočná radosť sa ukrýva úplne inde. Je to radosť z víťazstva!

„Toto je deň Krista Pána, radujte sa aleluja...“ Veľkonočná udalosť tvorí podstatu kresťanských sviatkov. Veľkonočné víťazstvo patrí medzi najväčšiu a najradostnejšiu udalosť v dejinách spásy. Pán neba i zeme mrie i vstáva, aby tak zadosťučinil za hriech prvých ľudí a priniesol najväčšia obetu. Ježiš svojim zmŕtvychvstaním získal hneď niekoľko víťazstiev. Zvíťazil nad peklom i diablom, ktorý bol porazený na dreve kríža. Zvíťazil nad smrťou, veď zmŕtvychvstanie sa pokladá za najväčší zázrak. Porazil všetkých nepriateľov pravdy, ktorí mu napriek mnohým zázrakom nechceli veriť. Rozptýlil všetky pochybnosti apoštolov, ktorým sa po vzkriesení často zjavoval. Najväčším triumfom je víťazstvo nad svetom. On začal svetu vládnuť a svet musel uznať jeho velkosť. Ježiš získal svojim zmŕtvychvstaním športovou terminológiou hneď niekoľko zlatých medailí!

Tieto Ježišove víťazstvá by mali priniesť do nášho života pokoj a radosť. Pokoj je darom veľkonočných udalostí. A kde je pokoj, tam musí byť aj radosť. Kto je šťastný, mal by sa so svojim šťastím podeliť. Je to výzva hlavne pre dnešný svet. Dnešná doba je charakteristická napätím a stresom. Každý sa ponáhľa a nikto nemá na nič čas. A tak v kolotoči každodenných povinností človek túži po pokoji a hľadá oázu pokoja v rýchlosti diania. Pokoj a radosť sú hodnoty, po ktorých túži duša každého človeka. A tak znova a znova zaznievajú do uší Ježišove slová: „ Pokoj vám, nebojte sa ... Som s vami až do skončenia sveta!“ To sú vyzvi, ktoré by nás mali neustále napĺňať dôverou. Aj v časoch, keď sviatočné chvíle pominú a my sa znova vrátime k svojim každodenným povinnostiam a trápeniam. Nosme zvesť o Ježišovom víťazstve stále v sebe. Staneme sa tak veľkonočnými ľuďmi.

autor: Ľuboš Šípoš, správca farnosti (23.04. 2011)