Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Láska robí divy...

Kríza. Slovíčko, ktoré sa v poslednom čase stalo celosvetovým hitom. Skloňuje sa vo všetkých tvaroch a používajú ho dokonca už malé deti, aj keď možno ani netušia, o čo sa v skutočnosti jedná. Najčastejšie sa tento výraz používa v spojení s hospodárskymi problémami, ale toto slovíčko ukrýva v sebe omnoho hlbší význam.

Phil Bosmans vo svojej nenápadnej knihe „Láska robí divy“ dáva nasledujúce vysvetlenie: „Kríza hospodárska, kríza energetická, kríza finančná, korupcia, vzrastajúca kriminalita a v neposlednom rade tiež kríza manželská a rodiny a všetkých foriem života… Hlboko vo vnútri človeka sa ukrýva skutočná kríza – kríza vnútorného človeka.“

Odpoveď sa teda ukrýva v srdci človeka. Túto pravdu už od počiatku hlásal Ježiš. Kráčal pomedzi ľudí. Ohlasoval lásku, odpustenie, odmietal prehnanú závislosť na majetku, pobádal ľudí k pokániu a k hľadaniu duchovných dobier. Mnohí jeho slovám neverili, ďalší tomu nerozumeli. No pre tých, ktorí jeho slová prijali, priniesol spásu a požehnanie. On sa neuspokojil len s teóriou. Sám im to ukázal svojím životom. A tým najmenej chápavým to dokázal vlastnou obetou. Láska skutočne dokáže robiť divy!

Kríza všetkých typov a foriem je vždy len nedostatkom vzájomnej lásky. Je to dôsledok sebectva a tvrdosti ľudských sŕdc! Každoročne si to pripomíname počas veľkonočných sviatkov. Ježišova smrť a zmŕtvychvstanie nám svieti ako maják. Vo svetle týchto udalostí zrazu všetko v našom živote má úplne iný zmysel a cieľ. Ale to sa stane jedine vtedy, ak úprimne prijmeme jeho slová a posolstvo. Až vtedy láska skutočne dokáže robiť divy.

autor: Ľuboš Šípoš, správca farnosti (01.04. 2010)