Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Dieťa Ježiš

Vianoce sú tu. Rozhodol som sa, že prípravu na Vianoce prežijem v tichu a samote, tak ako sa na Vianoce pripravoval kňaz Carlo. Vošiel do prírodnej jaskyne na púšti, kde bol dostatok pitnej vody a teda tam mohol pobývať určitý čas. Počasie na púšti nemeškalo so svojimi zmenami a púšť sa stala studenou pre hmlu, ktorá zakrývala slnko. V jaskyni bol aj prítomný jeden pastier s ovcami. Bolo tam úplne ticho. Pastier spal na kožuchu z ovčej vlny a pri nohách mu ležali dve ovečky. Carlo sa modlil a na hrudi mal Pána Ježiša prítomného v sviatosti oltárnej.

Tu mi prichádzajú na myseľ udalosti z Betlehema, z Evanjelia podla Lukáša: "Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila prvorodeného Syna a zavinula ho do plienok a uložila ho do jasieľ, lebo nebolo pre nich miesta v hostinci." Dieťa menom Ježiš bolo tam v Betleheme, v malom mestečku, v studenej jaskyni, v jasličkách. Okolo neho bola Matka Panna Mária, Svätý Jozef, pár oviec a osliatko, ktoré naňho dýchalo teplým dychom. Tu sa odkrýva veľké tajomstvo o tom, že mnoho hodnotných vecí sa rodí v tichu, samote a skromnosti. Súčasná doba je často preplnená podnetmi, ktoré nám ako hmla zakrývajú slnko, spôsobujú chlad a odpútavajú našu pozornosť od skutočného svetla, ktoré práve v tomto čase zostúpilo na zem. Týmto skutočným svetlom je Ježiš, ktorý vstupuje nielen do dejín, ale hlavne do srdca každého človeka ochotného prijať tento veľký dar Vianoc.

autor: Peter Chudják, (24.12. 2009)