Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Aj napriek všetkému vystúpil na Golgotu...

Moja častá otázka na záver Pôstneho obdobia bola: „Ako ste prežili pôst, aký máte z týchto dní pocit?“ Niektorí boli nadšení, ďalší otázkou zaskočení, iní svojou nestálosťou sklamaní... Odpovedí bolo veľa, ale ak by som mal jednoducho vystihnúť naše pocity z pôstu, použil by som klasickú, otrepanú frázu: „Chýba nám vytrvalosť.“ A pritom ju tak potrebujeme. Potrebujeme ju, keď stojíme v čakárni ku lekárovi, potrebujeme ju v obchode, na autobusovej zastávke, pri dosahovaní každodenných cieľov...

Počas týchto dní si budeme pripomínať Ježišovo víťazstvo nad smrťou a hriechom, víťazstvo nad ľudskou biedou a nestálosťou. Opäť po roku slávime veľkonočné sviatky. Aj počas týchto dní si môžeme ukázať na príklade Ježišovho života, aká je pre život potrebná, priam nevyhnutná vytrvalosť. Koľkokrát pocítil Ježiš zradu, neúspech, koľkokrát ho sklamali apoštoli. Koľkokrát pocítil tvrdosť a nestálosť ľudských sŕdc. Koľkokrát im dal šancu a oni sklamali.... Napriek tomu nikdy nepovedal, že to nemá zmysel, že to nechá tak, že si ľudia nezaslúžia jeho obetu. Prebrodil sa cez mnohé sklamania a svojou vytrvalosťou vystúpil až na Golgotu. Aj napriek tomu, že si to nezasluhujeme, priniesol za nás tú najväčšiu obetu.

A práve v tomto môže byť pre nás Ježiš nesmiernym vzorom. Ísť vytrvalo svojím životom aj napriek mnohým nezdarom a neúspechom, aj napriek mnohým prekážkam. Nevzdávať sa na pol ceste, ale ísť za svojím cieľom. Stará múdrosť hovorí, že ak chceme rozbiť skalu, musíme po nej 50-krát udierať kladivom. Ale až ten 51. úder skalu rozdrví. Nie 51. úder rozbil skalu, ale aj všetky predošlé, neúspešné údery. Keby sme povedali „nedá sa“, nič by sme nedosiahli. Ciele si nestačí len vysnívať, ciele sa dosahujú vytrvalosťou aj cez prekážky.

Prajem vám radosť a pokoj počas veľkonočných sviatkov, ale aj veľa vytrvalosti, ktorej nás učí Veľká noc.

autor: Ľuboš Šípoš, správca farnosti (10.04. 2009)