Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
Gloria in Excelsis Deo!

Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Tieto slová zaznievajú už viac ako 2000 rokov a prinášajú nám radostnú zvesť, že Boh na nás nezabudol a poslal nám sľúbeného vykupiteľa – Ježiša Krista, ktorého narodenie si s radosťou v tento čas pripomíname. Prajeme vám požehnané prežitie vianočných sviatkov, veľa Kristovho pokoja a veľa sily kráčať po Božích cestách aj v roku 2009.

G-Rádio

autor: G-Rádio , (23.12. 2008)