Internetové gospelové rádio

... rád sa stávam tónom v piesni Tvojej

gradio@gradio.sk


Dnes je:

Google PageRank
© 2006-2023 Gradio

Živé vysielanie
Akcie


Súťaže
V rytme všedných dní ...

Končí sa veľkonočné obdobie a nastáva obdobie "všedných" dní. Pýtame sa, prečo končí niečo radostné, pekné a možno hľadáme akési pokračovanie. Mnohí sme prežívali veľkú radosť z víťazstva Ježiša nad smrťou - jeho Zmŕtvychvstania. Prečo si však neodnesieme túto radosť a nádej aj do ďalších dní? Sväté písmo nám hovorí, že potom ako Ježiš vystúpil na nebesia, apoštoli s Máriou a inými členmi Kristovej Cirkvi pokračovali v spoločnej modlitbe až do sviatku Turíc, keď podľa prísľubu Ježiša, boli všetci naplnení Duchom Svätým.

Často si uvedomujeme, že my ľudia sme nedokonalé bytosti, a aj napriek dobrým predsavzatiam znovu padáme. Mnohé situácie, ktoré prichádzajú nie sme schopní sami vyriešiť, zle sa rozhodujeme, znova a znova sa dopúšťame rovnakých chýb. Boh však ani teraz nezabúda na nás... Prichádza k nám v podobe ohnivých jazykov ako Duch Svätý so svojimi darmi a milosťami, aby nám pomohol riešiť naše pre nás "neriešiteľné" problémy. Svojimi darmi nám dáva všetko, čo potrebujeme a to hlavne múdrosť, poznanie a chápanie. Chce nám správne radiť, aby sme našli východisko pre nás z neriešiteľných okolností, aby sme sa necítili sami a k tomu nám dáva aj potrebnú silu a vedomie, že je stále pri nás, hoci Ho nevidíme.

"A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami na veky - Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám." Jn 14, 15-18.

Ak si hlboko uvedomíme túto skutočnosť a dovolíme pôsobiť Duchu Svätému v nás, toto pôsobenie sa stane viditeľným v našom živote a v našom konaní. Takto sa naše všedné dni stanú prežiarené Božim svetlom.

autor: Mária Cvoligová, (11.05. 2008)